چاقی و اضافه وزنچاقیاین که هدف شما چیست، تفاوتی نمی کند. کاهش وزن چه به نیّت کم کردن چند کیلوگرم برای سلامت بهتر قلب و عروق و چه به نیت تناسب اندام، احتیاج به زمان، انرژی و مهمّ تر از همه احتیاج به پایداری و استقامت دارد. البته پاداش این انرژی و پایداری، سلامت بدن و به ویژه قلب است.  کاستن حتّی چند کیلوگرم از وزن بدن می تواند اثرات قابل توجّهی از نظر قلبی داشته باشد.
در این راه شما به اطّلاعات و امکاناتی نیاز دارید تا روند کاهش وزن تان را سرعت بخشد. از ابزار سنجش فعّالیّت گرفته تا روش های تغذیه ای و نکته های کاربردی کاهش وزن. ما این جا هستیم تا به شما کمک کنیم تا در این راه با سرعت بیشتری قدم بردارید.