info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

دریچه های قلب


قلب در اصل یک ماهیچه است که مرتبا منقبض و منبسط می شود. برای این که عملکرد قلب به عنوان یک پمپ موثر خون صورت بگیرد ، لازم است دریچه های یک طرفه ای در مسیرهای ورودی و خروجی خون به قلب وجود داشته باشند تا در زمان باز شدن قلب - که مرحله دیاستول نام دارد - خون ریه و سیاه رگهای بدن وارد قلب شوند سپس در زمان منقبض شدن قلب - که مرحله سیستول نام دارد - خون موجود در قلب وارد سرخ رگ های قلب شده و مجددا به سمت عقب برگشت پیدا نکند.

بیماری دریچه های قلب

در ورودی بطن راست و بطن چپ قلب دریچه های دهلیزی-بطنی قرار دارند . در سمت راست قلب دریچه تریکوسپید - سه لتی - بین دهلیز و بطن راست واقع شده است و در سمت چپ قلب دریچه میترال - دو لتی - بین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. این دو دریچه در زمان انبساط قلب - دیاستول - اجازه ورود خون از دهلیزها به سمت بطن را می دهند ولی در زمان انقباض بطن ها - سیستول - مانع برگشت خون داخل بطن ها به سمت عقب یعنی دهلیزها می شوند. دریچه های قلب

در خروجی بطن راست و چپ قلب دریچه های بطنی-شریانی قرار دارند. در سمت راست قلب دریچه پولمونر - ریوی - بین بطن راست و شریان ریوی واقع شده است و در سمت چپ دریچه آئورت بین بطن چپ و شریان آئورت قرار دارد. این دو دریچه در زمان  انقباض قلب - سیستول - اجازه خروج خون بطن به سمت شریان های اصلی بدن را می دهند ولی در زمان انبساط بطن ها - دیاستول - اجازه بازگشت خون از آئورت و شریان ریوی به سمت قلب را نمی دهند.

عملکرد این چهار دریچه در هر ضربان قلب باعث می شود تا خون در زمان دیاستول از سیاه رگهای بدن وارد قلب شده و با سیستول وارد سرخ رگ های اصلی بدن شده و در سراسر بدن توزیع گردد.

سه نوع بیماری مهم دریچه های قلب را درگیر می کند:

تنگی دریچه های قلبی

نارسایی دیچه های قلبی

عفونت دریچه های قلبی

شایع ترین بیماری که دریچه های قلبی را گرفتار کند ، " تب روماتیسمی " است. این بیماری که در اثر باکتری " استرپتوکوک " ایجاد می شود و در سنین مدرسه  بچه ها را درگیر می کند ، در دوران کودکی باعث ایجاد بیماری در مفاصل ، قلب و مغز می شود ولی اثرات بیماری در قلب تا دوران بزرگسالی باقی مانده و به صورت بیماری های مختلف دریچه های قلبی تظاهر می کند. البته در سال های اخیر با استفاده گسترده از " پنی سیلین " و درمان مناسب بیماری های عفونی در اطفال ، از میزان این بیماری و به دنبال آن بیماری های دریچه ای قلب  به طور چشمگیری کم شده است.
با این حال بیماری های دریچه ای علل و عوامل متعددی دارند که به صورت جداگانه در بخش های زیر توضیح داده شده اند.


قلب من
کلینیک فوق تخصصی قلب و عروق

اطلاعات بیش‌تر
دسته‌بندی
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...
بایگانی نوشته‌ها