داروخانه قلب
جستجو

برای پیدا کردن یک دارو و مطالب مرتبط با آن، می توانید نام آن را در باکس زیر جستجو نمایید:


الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی


A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


آملودیپین

آملودیپین

آشنایی با آملودیپین، مکانیسم اثر و عوارض آن در بدن