نارسایی قلب


نارسایی قلبوظیفه قلب رساندن خون تمیز و پر از اکسیژن و غذا به همه جای بدن است. اگر به هر دلیلی قلب نتواند این کار را انجام دهد، دچار نارسایی عملکرد شده و بیماری "نارسایی قلب" ایجاد می گردد. نارسایی قلب بیماری بسیار مهمی است که تقریبا بر عملکرد تمام ارگان های بدن می تواند آسیب برساند. این وبلاگ با هدف آشنایی بیشتر با علائم و درمان های این بیماری ایجاد شده است.