نوار قلب


شايد بتوان گفت كه يكى از بزرگ ترين اختراعات انسان، نوار قلبى است. يك تست ارزان قيمت كه با كمترين امكانات و در كمترين زمان ممكن از فرد گرفته مى شود و مقادير بسيار زيادى اطّلاعات در مورد وضعيت قلبى ارايه مى دهد. اين وبلاگ به اين تست مهمّ مى پردازد.


نوار قلب

نوار قلب

آشنایی با نوار قلب: موارد انجام و کمکی که به تشخیص بیماریهای قلبی می کند.