نوار قلب یکی از تست های اصلی و مهمّ بررسی علایم و بیماریهای قلبی است که در زمان معاینه بیماران قلبی لازم است انجام شود و در کلینیک ما هم روزانه انجام می شود. نوار قلب در موارد زیر کمک کننده است:

  1. بررسی علایم و شکایت های قلبی

  2. در افراد با بیماری قلبی

  3. در افراد با عوامل خطر قلبی

  4. افرادی که از داروهای قلبی استفاده می کنند

  5. افرادی که برای بیماری قلبی تحت درمان هستند

  6. در بیماریهای خارج قلبی که می توانند اثرات قلبی داشته باشند

در زمان ویزیت لازم است قبل از معاینه نوار قلب انجام شود و نوار قلب یکی از ابزارهای لازم در زمان بررسی قلبی است.

قبل از انجام نوار قلب

نوار قلب اوّلین کاری است که بعد از پذیرش در کلینیک انجام می شود. اگر شما در چند روز گذشته در مرکز دیگری نوار قلب انجام داده اید و آن را همراه دارید، لازم است به قسمت پذیرش اطلاع دهید تا در صورت مناسب بودن مورد استفاده قرار گیرد. البتّه اگر زمان طولانی از زمان نوار قلب گذشته باشد یا علایم جدیدی بعد از نوار قلب تجربه کرده اید یا در صورت پایین بودن کیفیت نوار قلب، لازم است تست شما تکرار شود.

برای انجام نوار قلب احتیاج به ناشتا بودن نیست و نوار قلب ارتباطی به وضعیت غذا خوردن ندارد.

با توجّه به اینکه برای انجام نوار قلب لازم است ناحیه جلوی قفسه سینه و مچ هر دو دست و هر دو پا بدون پوشش و مانع باشد، لازم است قبل از مراجعه این نکته را مدّنظر قرار دهید.

تا آنجا که می توانید هم برای نوار قلب و هم برای بقیّه تستهای کلینیک قلب از لباس های راحت استفاده نمایید.

در مورد مردان لازم است موهای جلوی قفسه سینه به دلیل اشکال در اتصال لیدها به قفسه سینه، کوتاه گردد.

لازم است اگر پوشش خاص یا محدودیت در دراز کشیدن یا نشستن دارید، لازم است قبل از تست نوار قلب برای تغییر شرایط به تکنسین اتاق نوار قلب اطلاع دهید.

اگر زخم، عفونت یا عارضه ای در محل انجام نوار قلب دارید به ویژه اگر عفونت قابل سرایت باشد، حتماً لازم است اطلاع دهید.

نوار قلب برای هیچکدام از گروههای سنّی و بیماران ضرری ندارد و بدون عارضه است. همچنین برای خانمهای حامله و باردار یا در دوران شیردهی هم نوار قلب فاقد عارضه است.

محل انجام نوار قلب

 نوار قلب در کلینیک قلب من در اتاق نوار قلب انجام می شود. اتاق نوار قلب از سایر قسمتها مجزا بوده و با حفظ حریم شخصی افراد، تکنسین نوار قلب برای خانمها همکاران خانم هستند و در مورد آقایان امکان استفاده از پرسنل آقا، میسر است.

دستگاه نوار قلب

دستگاه نوار قلب کلینیک قلب من، از بهترین انواع موجود و از شرکت Mortara ساخت آمریکا است. این دستگاه وایرلس بوده و بدون اتّصال دستگاه به بدن بیمار قادر به انجام نوار قلب می باشد و این موضوع می تواند حداکثر ایمنی را از نظر بیمار به همراه داشته باشد.

خروجی نوار قلب این دستگاه بصورت نوار قلب استاندارد 12 کاناله بوده و با کیفیّت بسیار عالی قادر به ارایه گزارش نوار قلب است.

گرفتن نوار قلب

برای انجام نوار قلب لازم است فرد بر روی تخت اتاق نوار قلب به صورت طاقباز دراز بکشد. لید یا سیم های نوار قلب با استفاده از چست لید یا حبابک های چسبان به ناحیه جلوی قفسه سینه و مچ دست و پا چسبانده می شوند. 6 لید برای قفسه سینه و 4 لید برای دست و پا.

برای چسباندن لیدها می توان از آب یا از ژل استفاده نمود. با توجّه به حسّاسیّت برخی افراد به ژل، در کلینیک ما از آب استفاده می شود.

لازم است وسایل الکترونیکی مانند تلفن همراه و ساعت را از خود دور نمایید.

بعد از اتّصال لیدها لازم است از صحبت کردن و تکان خوردن پرهیز نمایید تا نوار قلب بدون پارازیت بدست آید.

آماده شدن و گرفتن نوار قلب در حدود 5 دقیقه طول می کشد.

بعد از انجام تست

بعد از اتمام تست اقدام خاصّی لازم نیست.

اگر کیفیّت نوار قلب مناسب نبود یا در صورت لزوم انجام مکرّر نوار قلب در یک زمان یا در یک روز مشکلی ایجاد نمی کند.

هزینه نوار قلب

 هزینه انجام نوار قلب، تفسیر و ارایه گزارش آن در کلینیک قلب من 60/000 تومان است و نوار قلب در اختیار بیمار قرار خواهد گرفت.