هولتر ريتم 24 ساعته

دستگاه های هولتر ریتم قلب برای تشخیص آریتمی های گذرای قلب مورد استفا ده قرار می گیرند. آریتمی یعنی به هم خوردن نظم و ترتیب انقباض قلب و بهترین وسیله برای تشخیص بی نظمی در عملکرد قلب ، نوار قلب است. با انجام نوار قلب در زمان بروز علایم آریتمی قلب ، می توان نوع آریتمی را تشخیص داد. ولی بسیاری از آریتمی ها گذرا هستند و در زمان مراجعه بیمار به پزشک یا درمانگاه از بین رفته اند و طبیعتا انجام نوار قلب در این موارد کمک کننده نخواهد بود. لذا اگر شما علایم مرتبط با بیماری های ریتم قلب (آریتمی) داشتید که به صورت گذرا و اتفاقی روی می دهند ، باید از نوار قلب مداوم یا همان دستگاه "هولتر ریتم" (Ambulatory ECG Monitoring) ، استفاده کنید.

دستگاه هولتر ریتم قلب را می توان به مدت روزها ، هفته ها ، ماهها و حتی چند سال ، بسته به نوع آریتمی ، اهمیت آن و فواصلی که ایجاد می شود ، به کار برد. انتخاب نوع دستگاه هولتر بستگی به دفعات تکرار آریتمی است که آیا هر روز اتفاق می افتد یا در طول هفته ، ماه و حتی سال روی می دهد.

غیر از زمان احساسعلایم آریتمی ، نوع علایم مربوط به آریتمی که بیمار احساس می کند و اهمیت آن ، سایر یافته های قلبی در معاینه و اکوکاردیوگرافی بیمار و سابقه بیماری های قلبی و غیر قلبی هم در تصمیم برای استفاده از هولتر ریتم قلب و نوع آن تاثیر گذار است.

نوار قلب عادی یا هولتر؟

زمانی که شما علایم مرتبط با اختلال ریتم قلب را دارید ، بهترین کار انجام نوار قلب در زمان بروز علایم است. علایمی مانند:

  • طپش قلب غیر طبیعی: در حالت نرمال افراد هیچ گونه احساسی در مورد ضربان قلب خود ندارند و اصولا تمام طپش قلب ها غیر طبیعی هستند ولی همه افراد در زندگی روزانه خود به دنبال استرس های روحی یا جسمی درجاتی از طپش قلب را تجربه کرده اند که یا در حد یکی دو ضربان قلب بوده یا با کمی استراحت ، از بین رفته اند. اگر شما در حالت استراحت و بدون پیش زمینه ای دچار طپش قلب و احساس ضربان قلب غیر طبیعی شدید ، به ویژه اگر طولانی باشد یا با علایم دیگری مانند ضعف ، تنگی نفس و درد سینه همراه باشد ، باید در اولین فرصت با مراجعه به نزدیک ترین درمانگاه یا بیمارستان نوار قلب تهیه کنید و توسط پزشک ویزیت شوید.
  • سرگیجه
  • احساس سبکی در سر
  • از دست دادن تعادل
  • بیهوشی و سنکوپ

انجام نوار قلب در زمان حضور علایم برای تشخیص بیماری ، بسیار کمک کننده است ولی نوار قلب فقط ده ثانیه از اتفاقات قلبی را نشان می دهد و بسیاری از بیماران یا مراجعه نمی کنند ، یا علایم مربوط به آریتمی در زمان رسیدن بیمار به درمانگاه یا بیمارستان ، از بین رفته اند.

خوشبختانه بسیاری از آریتمی های مهم قلبی با گرفتن شرح حال دقیق علایم بیمار ، بررسی سوابق پزشکی و دارویی وی و انجام معاینه قلبی و در صورت لزوم انجام اکوی قلب ، قابل تشخیص و ردمان هستند. در موارد خاصی که بیمار علایم مهمی داشته باشد و بررسی های اولیه کمک کننده نباشند ، لازم است با نظر پزشک از دستگاه های ثبت نوار قلب دایمی که به بیمار متصل می شود ، استفاده نمود.

این دستگاه ها از نظر ظاهری اشکال مختلفی دارند و نحوه استفاده از هر کدام هم با دیگری متفاوت است ولی در همه موارد بعد از بستن این دستگاه به بیمار ، نوار قلب وی در حالی که بیمار به زندگی عادی خود ادامه می دهد ، ثبت خواهد شد و بعد از اتمام دوره مورد نظر ، تغییرات نوار قلب توسط نرم افزار های کامپیوتری آنالیز و توسط پزشک تفسیر خواهد شد.

غیر از بررسی علایم بیمار از نظر وجود آریتمی های قلبی ، از دستگاه هولتر ریتم قلب برای تشخیص و بررسی بیماری های دیگر قلبی یا تعیین پیش آگهی آنها هم استفاده می شود:

  • در بیماران با سکته قلبی جهت بررسی وچود آریتمی های گذرا و بی علامت قلبی.
  • برای بررسی پاسخ به درمان های انجام شده برای بیماری های خاص مثل "ابلیشن" (Ablation) جهت  "فیبریلاسیون دهلیزی" (Atrial Fibrillation, AF).
  • برای تعیین میزان خطر بروز آریتمی های خطرناک در افراد با بیماری های خاص قلبی مانند "سندرم QTطولانی" (Long QT Syndrome, LQT) ، "سندرم بروگادا" (Brugada Syndrome, BrS) ، "کاردیومیوپاتی هیپرتروفیک" (Hypertrophic Cardiomyopathy, HCM) و "کاردیومیوپاتی آریتموژنیک بطن راست" (Arrhythmogenic RV Cardiomyopathy, ARVC).
  • برای بررسی علل قلبی ایجاد کننده سکته مغزی در بیماران با حملات "سکته مغزی بدون توجیه" (Cryptogenic Stroke).

امروزه به منظور تشخیص اختلالات ریتم قلب به دلایلی که اشاره شد ، دستگاه های مختلفی ساخته شده است که قادرند ریتم قلب را به صورت سیار و در طول زندگی عادی بیمار ثبت و ضبط نمایند:

Holter Monitors: هولتر مونیتور های 24 ساعته ریتم قلب - بیشتر بخوانید.

Event Monitors: برای ثبت ریتم قلب تا یک ماه - بیشتر بخوانید.

Patch Monitors: که به پوست بدن متصل می شوند - بیشتر بخوانید.

Implantable Monitors: که در زیر پوست بدن قرار می گیرند - بیشتر بخوانید.

Consumer Devices: که در همراهی با تلفن همراه کار می کنند - بیشتر بخوانید.