اکوکاردیوگرافی


اکوی قلب
اكوكارديوگرافی (يا به اختصار اكو) يك روش تصويربرداری از قلب است كه با امواج التراسوند- همان امواج صوتی - كار می كند. اصول كلی تست اكو همانند انجام سونوگرافی است كه در آن امواج صوتی با فركانس بسيار بالا كه فراتر از محدوده شنوايی گوش انسان است ، توسط يك دستگاه مولد كه در دستان اپراتور قرار می گيرد به سمت قلب ارسال می گردد و پس از عبور از عضلات و بافت های قلب اين امواج مجددا برحسب نوع بافت قلبی يا عروقی كه در مسير امواج قرار می گيرد ، به درجات و شدت های مختلف به سمت دستگاه مولد برگشت داده می شوند كه اين اختلاف در شدت امواج برگشت داده شده توسط سيستم نرم افزاری دستگاه اكو تجزيه و تحليل شده و به صورت تصاوير سياه و سفيد و در برخی موارد رنگی ، بر روی مانيتور دستگاه اكو نمايش داده می شود. اين برگشت امواج صوتی يا همان اكوی امواج وجه تسميه تست اكوكارديوگرافی است.
اکوکاردیوگرافیاكوی قلبی يك روش ساده و كم هزينه است كه می تواند اطلاعات بسيار زيادی در مورد ساختمان قلب و بافت های اطراف آن در اختیار ما قرار دهد. امروزه و با وجود ماشين های پيشرفته اكو می توان در مدت چند دقيقه اطلاعات بسيار زيادی در مورد حفرات قلب ، اندازه قسمت های مختلف قلب ، عملكرد بطن ها و دهليزهای قلب ، شكل ظاهری و عمكرد دريچه های قلبی ، ساختمان های اطراف قلب و پريكارد ، شريان های اصلی قلب مانند آئورت و شريان ريوی و فشار شريان ريوی به دست آورد. هم چنين با پروتكل های ويژه اكو مانند استرس اكو می توان به تنگی عروق كرونر قلبی شك كرد و بافت مرده قلب را از بافتهای زنده افتراق داد يا با اكوی بافتی می توان به تجزيه و تحليل ساختار ديواره های قلب پرداخت.
با وجود سالهای اندكی كه از ابداع علم اكو مي گذرد ، پيشرفت آن بسيار قابل توجه است به طوری كه در حال حاضر متدها و روش های متعدد اكو وجود دارد كه برای تشخيص و پيگيری بيماری های قلبی و ريوی به كار برده ميشوند. با اين حال چندين نكته در مورد تمام كاربردهای اكو مشترك است كه عبارتند از:


  • امواج التراسوند به كار رفته در اكو تقريبا هيچ گونه عارضه ای در كوتاه مدت و بلند مدت بر بدن انسان ندارند و مي توان با خيال راحت چندين بار حتی در يك روز، اكو انجام داد.
  • اكو در مورد اطفال و حتی جنين يك روش سالم و بدون عارضه بوده و از آن می توان برای تشخيص بيماری های قلبی در جنين و كودكان استفاده كرد.
  • اكو يك روش تشخيصی است كه در كنار ساير روش های تشخيصی مانند نوار قلب و تست ورزش ، بعد از گرفتن شرح حال و انجام معاينه توسط پزشك برای تاييد سالم بودن و يا تشخيص بيماری مورد استفاده قرار می گيرد. لذا انجام اوليه اكو برای تشخيص بيماری خاصی به ندرت لازم است.

با توجه به گستردگی درخواست های اكو و با هدف آشنايی مختصر با انواع متدهای  اكو ، در زير به روش های مختلف اكو اشاره خواهيم كرد.اكو مری

اكو مری

اکو از راه مری چیست و به چه روشی انجام می شود؟