چربی خون بالا


یکی از بیماری های مهمی که شیوع بالایی هم در جامعه دارد ، اختلالات چربی خون است. به دلیل این که در سالهای گذشته مرتبا اعداد مربوط به سطح طبیعی و قابل قبول چربی خون ، تغییر کرده است لذا اشتباهات زیادی در مورد تشخیص این بیماری وجود دارد و بسیاری از بیماران و حتی پزشکان در مورد این که یک فرد ، بیماری مربوط به چربی خون دارد و در مورد درمان وی ، اتفاق نظر ندارند.
حتی در مورد اسم بیماری های چربی خون هم هنوز بسیاری از افراد اشتباه می کنند. تا سالها از لفظ "بالا بودن چربی خون" یا "چربی خون بالا" (Hyper lipidemia) استفاده می شد در حالیکه برخی از چربی ها برای بدن مفید هستند و بالا بودن آنها نه تنها بیماری نیست بلکه پایین بودن آنها ، اختلال محسوب می شود. لذا امروزه از عبارت "اختلال در چربی خون" یا (Dys-Lipidemia, DLP) استفاده می شود.