داروی داپاگلیفلوزین در چند سال گذشته برای درمان دیابت معرفی شد. این دارو و سایر داروهای مشابه این خانواده مانند «امپاگلیفلوزین» با دفع گلوکز اضافه خون به همراه سدیم در ادرار باعث پایین آمدن قند خون و بهبود دیابت می شوند. با این حال از همان زمان شروع به استفاده دارو اثرات مثبت آن بر سلامت قلب و عروق مشخص شد. این اثرات در درمان بیماریهای قلبی به حدی بود که در آخرین توصیه ها و گایدلاین های پزشکی برای درمان نارسایی قلبی، استفاده از این داروها حتی بدون وجود دیابت توصیه شده‌اند.

نحوه اثر دارو

این دارو از خانواده داروهای SGLT-2 inh است. این داروها بر متابلیسم گلوکز در خون اثر می گذارند و در کلیه‌ها با دفه همزمان یون سدیم و گلوکز باعث دفع آب و قند اضافه از خون می شوند. این موضوع باعث می شود تا قند بالای خون و اثرات احتباس آب و نمک در خون کاهش پیدا نماید.

نتایج مطالعات

در مطالعات قبلی بویژه در مطالعه بزرگ DAPA-HF اثرات مثبت این دارو در کاهش مرگ و میر و عوارض بیماران مبتلا به نارسایی متوسط و شدید قلب ( افراد با EF کمتر از ۴۰ درصد) مشخص شده بود. اخیراً مطالعه جدیدی در مورد بررسی اثرات این دارو در افراد با نارسایی خفیف قلبی و افراد با بیماری نارسایی قلبی با EF حفظ شده - HFpEF - انجام شد که نتایج آن تحت عنوان مطالعه علمی DELIVER به چاپ رسیده است.

در این مطالعه بیش از ۶۲۰۰ نفر از بیماران با نارسایی قلبی که EF بیشتر از ۴۰درصد یا نرمال داشتند مورد مطالعه قرار گرفتند. به گروهی از بیماران داروی امپاگلیفلوزین با دوز ۱۰ میلی گرم داده شد و به گروه دوّم از بیماران دارونما داده شد. هر دو گروه از نظر عوارضی مانند مرگ و میر قلبی و بستری شدن در بیمارستان به مدت بیش از ۲ سال مورد مطالعه و تحت نظر قرار گرفتند.

بروز کلی عوارض در گروه داپاگلیفلوزین ۱۶درصد و در گروه دارونما ۱۹درصد بود. 

بدتر شدن بیماری در گروه داپاگلیفلوزین ۱۱درصد و در گروه دارونما ۱۴درصد بود.

مرگ و میر قلبی در گروه دارو ۷درصد و در گروه دارونما ۸درصد بود.

امپاگلیفلوزین برای نارسایی قلب مفید است

بر طبق نتایج این مطالعه استفاده از داروی امپاگلیفلوزین در بیماران با نارسایی خفیف قلبی و در بیماران با HFpEF می تواند به کاهش مرگ و میر و عوارض قلبی منجر شود.