طبق یافته‌های یک مطالعه علمی، بیماریهای روانی در افراد جوان می تواند خطر سکته قلبی را تا ۵۸ درصد و خطر سکته مغزی را تا ۴۳ درصد افزایش دهد. این مطالعه بزرگ که در کشور کره انجام شده است، نشان داد که اضطراب، افسردگی و اختلالات ذهنی در دوره جوانی می تواند با افزایش قابل توجه و چشمگیر بیماریهای مهمّ قلبی و مغزی همراهی داشته باشد.

اختلالات روانپزشکی بسیار متعدّد و در عین حال شایع هستند و در بسیاری از جوامع افراد زیادی هستند که با بیماریهای روانی و اختلالات همراه با آن درگیر هستند. شاید به نظر برسد که بیماریهای روانی، ارتباطی با جسم و بیماریهای جسمی و مرگ و میر ندارند ولی بصورت واضح مشخص شده است که بیماریهای روانی می توانند موجب افزایش بیماریهای جسمی شوند و انتظار عمر در افراد با اختلالات روانی از افراد بدون اختلالات روانی، کمتر است. 


این مطالعه از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ و بر روی ۶.۵ میلیون نفر که بین ۲۰ تا ۳۹ سال سن داشتند، انجام شده است. همه افراد در بدو مطالعه فاقد بیماری قلبی و مغزی بودند. این افراد از نظر پیدایش حداقل یکی از اختلالات روانپزشکی و ارتباط ان با بیماریهای قلبی و مغزی مورد بررسی قرار گرفتند. اختلالات روانی مورد نظر عبارت بودند از:

 • افسردگی
 • اضطراب
 • اختلال دو قطبی
 • اسکیزوفرنی
 • اضطراب بعد از تروما PTSD
 • بی خوابی و مشکلات خواب
 • اختلال در خوردن
 • اختلال شخصیت 
 • و مصرف مواد روانگردان

نتایج تحقیق

در پایان مطالعه ۱۳.۱ درصد از افراد حداقل یکی از اختلالات روانی مورد نظر را پیدا کردند که بیشترین آنها اضطراب در ۴۷.۹ درصد افراد و به دنبال آن افسردگی در ۲۱.۲ درصد افراد و بیماریهای خواب در ۲۰ درصد افراد بود. میزان بیماریهای متابلیک مانند دیابت، فشارخون، چربی خون بالا و اضافه وزن در بین دو گروه افرادی که بیماری روانی پیدا کردند و افرادی که بیماری روانی نداشتند، برابر بود. همچنین میزان مصرف سیگار و الکل هم در پایان مطالعه در بین دو گروه تقریباً یکسان بود.

در پایان مطالعه، ۱۶۱۳۳ مورد سکته قلبی و ۱۰۵۰۹ مورد سکته مغزی گزارش شد. میزان سکته قلبی در بین افراد با بیماری روانی ۱.۵۸ برابر افراد بدون بیماری روانی بود. همزمان میزان سکته مغزی هم در افراد با اختلالات روانی ۱.۴۲ برابر افراد سالم گزارش شد. این موضوع نشان داد که میزان بروز سکته‌های قلبی و مغزی در افراد با بیماری روانی به شدّت بیشتر از بقیّه افراد است.

میزان بروز حملات قلبی و مغزی در افراد با بیماری روانی، بسته به نوع بیماری هم متفاوت بود. میزان افزایش خطر سکته قلبی به تفکیک نوع بیماری عبارت است از:

 • افسردگی - ۱.۷۲ برابر
 • اختلال دوقطبی - ۲.۴ برابر
 • اسکیزوفرنی - ۲.۶۱ برابر
 • اختلالات خواب: ۱.۷۳ برابر
 • اضطراب: ۱.۵۳ برابر
 • اضطراب بعد از تروما: ۳.۱۳ برابر
 • اختلال شخصیت: ۲.۲۹ برابر
 • اختلال سایکوسوماتیک: ۱.۴۲ برابر
 • اختلال خوردن: ۱.۹۷ برابر
 • و اختلال مصرف مواد: ۲.۴۷ برابر

این مطالعه در راستای بسیاری دیگر از مطالعات است که نشان داده‌اند، اختلالات روانی با بیماریهای قلبی و عروقی رابطه مستقیم دارند. 

خلاصه

نتیجه مهمی که از این مطالعه می توان اخذ کرد این است که بهتر است افراد مراقب بهداشت روانی خود باشند تا کمتر به این نوع از بیماریهای روانی مبتلا شوند. همچنین در صورت ابتلا به بیماریهای روانپزشکی، مراقب سایر عوامل خطر بیماریهای قلبی باشند. به عنوان مثال ترک سیگار، ترک الکل، مراقبت از فشارخون بالا، ورزش و کاهش وزن می توانند نقش مهمی در کنترل بیماریهای قلبی و کاهش ابتلا به بیماریهای عروقی باشند.