قلب انسان به شدّت تحت تأثیر سیستم عصبی خودکار مغز قرار دارد. تحریک رشته های عصبی خودکار سمپاتیک می توانند موجب افزایش ضربان قلب، افزایش فشارخون و تپش قلب بشوند. سیستم عصبی سمپاتیک در جریان استرس های روزانه و اضطراب تحریک می شود و به این دلیل تغییرات در عملکرد و حس قلب یکی از نشانه های شایع اضطراب هستند.

در این کلیپ بصورت مختصر با علایم قلبی استرس و اضطراب آشنا خواهیم شد.