یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که ورزش با دوزهای کمتر - کمتر از آنچه دستورالعمل‌های فعلی توصیه می‌کنند - ممکن است خطر ابتلا به افسردگی را در افراد مسن‌تر کاهش دهد.


رابطه بین بیماریها و اختلالات روانی با ورزش بخوبی شناخته شده است و این موضوع که ورزش منظم می تواند از میزان افسردگی و اختلالات روحی جلوگیری نماید موضوع مهم و شناخته شده ای است.

از اینرو لازم است همه پزشکان و مراقبین سلامت حداقل 20 دقیقه در روز فعالیت متوسط تا شدید، برای 5 روز در هفته را برای کم کردن احتمال افسردگی در افراد مسن توصیه کنند.

محققین ایرلندی برای بررسی این اثر از اطلاعات پزشکی 4609 فرد 50 ساله و بیشتر استفاده کردند تا مشخص کنند که آیا انجام ورزش منظم با شدت متوسط تا شدید, اثری بر کاهش افسردگی دارد یا نه؟ در این مطالعه اطلاعات ورزشی افراد ثبت شد و آنها از نظر بروز علایم افسردگی به مدت نزدیک به ده سال مورد پیگیری قرار گرفتند. بعد از ده سال میزان بروز علایم افسردگی و همچنین بیماری افسردگی براساس شدت فعالیت بدنی به اینصورت بود.

افرادی که فقط به میزان 20 دقیقه یعنی حتی کمتر از استاندارد توصیه شده ی 30 دقیقه در روز ورزش کرده بودند, به میزان 16 درصد علایم افسردگی کمتر و به میزان 40 درصد بیماری افسردگی کمتری نشان دادند.

افرادی که تا 60 دقیقه در روز فعالیت داشتند, این کاهش بیشتر بود و میزان کاهش علایم افسردگی و بیماری افسردگی در آنها بسته به میزان فعالیت بدنی شان , بیشتر از گروه قبلی بود.

این میزان از کاهش بیماری روانی افسردگی در افرادی که تا 120 دقیقه در روز ورزش کردند تا 23 درصد در علایم بالینی افسردگی و تا 49 درصد در بروز بیماری افسردگی بود.


اگرچه طبق این مطالعه حتی موارد کمتر از توصیه شده ورزش هم می توانند با کاهش علایم افسردگی همراه باشند, این موضوع توصیه نمی شود برای اینکه میزان بیشتر ورزش هم برای سلامتی قلب و عروق مهم است و هم می تواند نقش بیشتری در کاهش میزان بروز افسردگی داشته باشد. 

افسردگی به تنهایی یکی از بیماریهای مهم است که می تواند باعث افزایش سکته های قلبی و بیماریهای قلبی عروقی شود. از اینرو بنظر میرسد ورزش هم با اثر خود فعالیت بدنی و هم با کاهش افسردگی بتواند از بروز بیماریهای قلبی پیشگیری نماید.

طبیعتاً غیر از خود ورزش, انجام آن به صورت گروهی یا در قالب برنامه های شاد و رقابتی هم می توانند نقش بیشتری در کاهش افسردگی و علایم آن داشته باشند.