ترک سیگار اگرچه آسان نیست ولی دارای فواید بسیار زیاد بهداشتی است. دو اشتباه رایج وجود دارد که مانع جدی برای تغییر عادت مصرف سیگار است. یکی مربوط به افرادی است که واقعا سیگاری هستند و حتی در یک روز شاید یک پاکت سیگار هم بکشند ولی هنوز معتقدند که تفننی می کشند و آن ها جزو افراد سیگاری نیستند. این افراد از آن جا که هنوز اعتقادی به سیگاری بودن خود ندارند، لذا تصمیمی هم برای ترک نخواهند داشت. اشتباه دوم مربوط به افرادی است که سالیان سال سیگار کشیده اند و اعتقادی به این که آن ها هم می توانند مصرف سیگار را ترک کنند و یا این که ترک سیگار می تواند کمکی به آن ها بکند، ندارند. در مورد گروه های بینابینی که می دانند سیگاری هستند و هم چنین میدانند که قطع سیگار در هر لحظه و زمانی برایشان سودمند است، ترک مصرف سیگار کار سختی نیست و به مختصری همت و اراده نیازمند است. در مورد گروه اول بایستی بدانند که طبق مطالعات علمی، حتی استنشاق دود سیگار دیگران موجب بیماری های قلبی و ریوی متعدد می شود چه برسد به این که خودشان - حتی به صورت تفننی- سیگار مصرف کنند. در مورد گروه دوم باید بدانند که قطع سیگار در هر لحظه و زمانی اثرات مفید خودش را دارد. برخی فواید ترک سیگار آنی بوده و بلافاصله بعد از قطع سیگار ظاهر می شوند مانند افت فشارخون بالا که تنها چند ساعت بعد از قطع سیگار شروع می شود. هم چنین ترک سیگار اثرات دراز مدت شناخته شده ای دارد که در طول زمان ظاهر می شوند و می توانند در طول زمان حتی موجب از بین رفتن خطرات ناشی از مصرف قبلی سیگار گردد.

طبق گزارش انجمن جراحان آمریکا:

  •  20 دقیقه پس از قطع سیگار، ضربان قلب شوع به کاهش می کند.
  • در مدت 12 ساعت تا یک روز از قطع سیگار، مونوکسید کربن خون شما به سطح عادی برخواهد گشت.
  • در عرض 3 ماه بعد از ترک سیگار، خطر حمله قلبی در شما کاهش یافته و ریه های شما بهتر از قبل کار خواهند کرد.
  • بعد از یک سال، خطر حمله قلبی در شما نصف افرادی خواهد بود که به کشیدن سیگار ادامه داده اند و با شما تصمیم به ترک آن نگرفته اند.