هولتر مونیتورینگ ها به صورت روتین برای ثبت نوار قلب 24 ساعته به کار می روند. ولی برخی از آریتمی ها هستند که بیمار هر روز آن را احساس نمی کند و در هفته یک بار یا در ماه یک بار اتفاق می افتد. طبیعتا برای تشخیص این گونه از آریتمی ها ، هولتر 24 یا 48 ساعته کافی نخواهند بود.

برای علایمی که طول چند روز ، یک هفته یا یک ماه تکرار می شوند ، از وسیله ای به نام Event Monitoring  استفاده می شود. این وسیله برخلاف هولتر مونیتورینگ نوار قلب را به صورت مداوم ثبت نمی کند ، بلکه با فشار دادن دگمه توسط فرد شروع به ثبت نوار قلب می کند و بعد از یک یا دوبار ثبت علایم ، دستگاه باز شده و آنالیز می شود.

Event Monitorها انواع مختلفی دارند:

  1. انواع قدیمی تر در طول مدت تست به بدن بیمار متصل هستند و بیمار به محض احساس کردن علایم ، دگمه را فشار می دهد تا نوار قلب شروع به ثبت شدن کند. البته در این نوع معمولا چند ثانیه قبل از اتفاق هم ثبت می شود. در برخی مدل های قبلی دستگاه همواره با بیمار است ولی به بدن وی متصل نیست و بیمار به محض احساس علایم دستگاه را به بدن متصل می کند تا نوار قلب ثبت گردد.

  2. در مدل های جدید ، دستگاه به بدن متصل نمی شود ولی بیمار همواره آن را همراه خود حمل می کند. این دستگاه به محض احساس آریتمی خودبخود نوار قلب را ثبت می کند و احتیاجی به احساس بیمار و فشردن دگمه نیست ، اگرجه برای مواردی که بیمار احساس آریتمی می کند هم با فشردن دگمه همین اتفاق می افتد.

  3. در مدل های خاصی از event recorder ها ، دستگاهی که با بیمار است خودبخود آریتمی و تغییرات را ثبت کرده و بصورت وایرلس (Wireless) آن را به کامپیوتر کلینیکی که وصل شده است ، ارسال می کند. این تغییرات بلافاصله آنالیز شده و وجود علایم و نوع آنها به صورت تلفنی از بیمار پرسیده می شود.

هولتر ریتم یک ماهه