Patch Monitor ها از نظر اصول کارکرد مانند هولتر مونیتورها و event monitor ها هستند با این تفاوت که اندازه آنها بسیار کوچکتر درست شده است و بدون سیم و الکترود هستند و مستقیما به پوست بدن می چسبند.

هولتر چسبیاین دستگاه که ابعادی در حد چند سانتی متر دارد ، آریتمی ها را خودبخود یا با فشار دگمه کوچکی که بر روی آن قرار دارد ، ثبت کرده و می توان بعد از اتمام دوره تست به وسیله کامپیوتر اطلاعات آن را استخراج کرد.

هم چنین این دستگاه قابلیت ارسال اطلاعات به صورت وایرلس ، به گیرنده مستقر در کلینیک دارد.

دو مدل مختلف از این وسیله موجود است:

Zio Patch (iRhythm)

SEEQ Patch (Medtronic)

هولتر ریتم چسبی