این دستگاه برای تشخیص آریتمی های مهمی که در فواصل بسیار طولانی ، هولتر ریتم یک سالهمثلا سالی یک بار روی می دهند ، استفاده می شود.

مونیتورهای کاشتنی یا Loop recorder ها وسیله های کوچکی هستند که در زیر پوست بدن کاشته می شوند. این وسیله به وسیله یک برش کوچک و با بی حسی موضعی ، معمولا در بالا و سمت چپ قلب کار گذاشته می شود.

Loop recorder های قبلی با شروع آریتمی قلبی یا با تحریک دستگاه توسط بیمار ، آریتمی ایجاد شده را ثبت می کردند ولی دستگاه های جدید ، به صورت دایمی قادرند تمام اتفاقات نوار قلب بیمار را ثبت کنند و اطلاعات آنها در فواصل چند روز یا چند هفته به وسیله گیرنده مخصوصی دانلود و تفسیر می شود. البته در دستگاههای جدید امکان ارسال آنلاین اطلاعات هم وجود دارد.

دو مدل از این دستگاه موجود است:

Reveal LINQ (Medtronic)

Confirm Rx (St Jude)

ریویل,هولتر ریتم یک سالههولتر ریتم یک ساله