فشارخون بالا یکی از شایعترین بیماریهای انسان است. در اغلب موارد فشارخون بالا بدون علامت است و امکان دارد یک نفر سالها فشارخون بالا داشته باشد ولی هیچگونه علامتی نداشته باشد. تنها راه تشخیص فشارخون بالا اندازه گیری فشارخون است و اگر کسی فشارخون خود را اندازه گیری نکند به احتمال زیاد متوجّه فشارخون بالا هم نخواهد شد. برای تشخیص فشارخون لازم است به صورت منظم و دوره ای فشارخون خود را کنترل کنیم.

>