شما برای ویزیت به مطب دکتر آمده اید و اولین کاری که باید انجام دهید، ملاقات مجدد با دستگاه فشار خون است. خواندن اول ممکن است بالا باشد. خواندن دوم کمی بهتر به نظر می رسد -- یا شاید کمی بدتر. کدام یک درست است؟

پاسخ: شاید هیچ کدام. اندازه گیری های فردی فشار خون به اندازه اندازه گیری های متعدد در یک روز و میانگین گیری آنها دقیق نیست.

بورلی بی. گرین - یک محقق ارشد در موسسه تحقیقات بهداشت Kaiser Permanente واشنگتن در سیاتل می گوید: فشار خون در طول روز تغییر می کند - حدود 30 میلیمتر جیوه برای فشار سیستولیک، یا فشار زمانی که قلب می تپد - و یک یا دو اندازه گیری در مطب ممکن است به طور دقیق نشان دهنده رقم متوسط نباشد.


دستورالعمل های فعلی برای تشخیص فشار خون بالا توصیه می کند که بیمارانی که فشار خون آنها در کلینیک بالا است برای تایید نتایج مجدداً باید تحت سنجش و اندازه گیری فشارخون قرار بگیرند.

از بین روش های اندازه گیری و اعداد فشارخون، میانگین فشار خون تنها اندازه گیری است که بر اساس آن پزشک می تواند فشار خون بالا را به دقت تشخیص داده و درمان کند.برای تعیین میانگین فشارخون در افراد دو روش بیشتر از همه کاربرد دارد:

1- انجام هولتر فشارخون برای دوره 24 یا 48 ساعته با استفاده از دستگاه هولتر فشارخون

و 2- اندازه گیری فشارخون در منزل و یادداشت آنها برای دوره یک تا دو هفته ای

به نظر می رسد اتکا به این روشها بهتر از اندازه گیری فشارخون در منزل می تواند به تشخیص و کنترل فشارخون بالا کمک نماید.

در حال حاضر به نظر می رسد بهترین راه تشخیص فشارخون بالا استفاده از دستگاه های هولتر فشارخون - ABPM - باشد. این وسایل که افراد باید 24 ساعت به طور مداوم از آن استفاده کنند، دارای کاف هایی هستند که در روز هر 20 تا 30 دقیقه و در شب هر 30 تا 60 دقیقه باد می کنند. اگرچه ABPM ها تست استاندارد طلایی برای تشخیص دقیق فشار خون بالا هستند، اما برای استفاده گسترده در دسترس نیستند.

در مطالعه جدید که در مجله پزشکی داخلی عمومی منتشر شد ، گرین و همکارانش دریافتند که اندازه گیری های خانگی دقیق تر از اندازه گیری های انجام شده در کلینیک ها یا بیمارستان ها هستند.

گرین می گوید: «پایش فشار خون در خانه گزینه بهتری بود، زیرا دقیق تر از اندازه گیری فشار خون کلینیک بود. او می گوید، یک مطالعه همراه نشان داد که بیماران ترجیح می دهند فشار خون خود را در خانه اندازه گیری کنند تا در کلینیک و مطب.

استرس و اضطراب در زمان اندازه گیری فشارخون می تواند باعث افزایش کاذب عدد فشارخون شود. به نظر می رسد یکی از راه های کاهش استرس و اضطراب بیماران در زمان اندازه گیری فشارخون، استفاده از دستگاه فشارخون در محیط های آشنا مانند منزل و محیط کار است. همچنین نبود کادر درمان و پزشک و پرستار در زمان اندازه گیری فشارخون می تواند به هرچه طبیعی تر شدن اندازه فشارخون گرفته شده، کمک نماید.