آلودگی هوا معضلی است که ساخته دست خود بشر است. توسعه غیر استاندارد شهر نشینی با استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی برای ایجاد گرما و استفاده بیش از حد از خودروها و وسایل حمل و نقل باعث شده است تا هوایی که ما در آن نفس می کشیم و آن را برای سوخت و ساز و مصرف سلولهای بدن استفاده می کنیم ، آلوده باشد. خیلی از مردم شاید اهمیت چندانی به بحث آلودگی هوا ندهند و آن را به عنوان یک موضوع غیر مهم قلمداد کنند ولی واقعیت این است که در مطالعات متعدد علمی اثر مضر و بیماری زایی آلودگی هوا اثبات شده است. آلودگی هوا می تواند انواع بیماریهای ریوی و قلبی را ایجاد کند یا آنها را تشدید نماید.


مرگ و میر با آلودگی هوا


در یک مطالعه جدید که در کشورهای اروپایی انجام شده است ، مشخص شد که آلودگی هوای شهرها عامل بیش از 790/000 مرگ و میر در سال در اروپا است و می تواند به طور میانگین 2.2 سال از عمر انسانها را کم کند. این مطالعه که در 41 مرکز و در 16 کشور اروپایی انجام شد نشان داد که میزان خطر آلودگی هوا بیشتر از برآوردهای قبلی است و این موضوع می تواند علاوه بر ایجاد بیماریهای مختلف به مرگ و میر زودرس و کاهش عمر انسانها هم منجر شود.

بر اساس نتایج این مطالعه که در مجله "قلب اروپا" چاپ شده است ، و بر اساس مدلهای بازسازی شده از این مطالعه ، سازمان بهداشت جهانی برآورد کرده است که آلودگی هوا سالانه در جهان 8.7 میلیون نفر را به کام مرگ می کشاند.

این مطالعه نشان داد که تقریباً نیمی از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا به ایجاد یا تشدید بیماریهای قلبی عروقی مربوط می شود. بیماریهای قلبی سردسته علل مرگ و میر در جهان هستند به طوری که 31 درصد علل مرگ و میر افراد در جهان ناشی از بیماریهای قلبی است. این درصد در کشورهای اروپایی به 45 درصد می رسد. طبق نتایج این مطالعه کنترل آلودگی هوا می تواند مرگ و میر به دلایل قلبی عروقی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

آلودگی هوا دارای اجزای مختلفی از جمله مونو اکسید کربن ، نیتراتها ، ترکیبات گوگرد و ذرات ریز معلق در هوا است. به نظر می رسد بیشترین صدمه قلبی ناشی از ذرات ریز معلق در هوا باشد. این ذرات به راحتی از ریه عبور می کنند و می توانند موجب ایجاد بیماریهای عروق کرونری و حمله های قلبی شوند. بسیاری از محققین خطر این ذرات را معادل سایر عوامل خطر قلبی مانند مصرف سیگار یا چربی خون بالا می دانند. طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه خطر آلودگی هوا می تواند از خطر مصرف سیگار بیشتر هم باشد. طبق برآوردها سیگار سالانه 7.2 میلیون انسان را می کشد در حالیکه این رقم برای آلودگی هوا ، 8.7 میلیون نفر در سال است.