آلودگی هوا در شهرهای بزرگ معضلی است که به دنبال پیشرفت های ایجاد شده در تکنولوژی و استفاده از دستگاهها و خودروهایی که از سوخت فسیلی استفاده می کنند ، ایجاد شده است. در حقیقت بسیاری از افراد آلودگی هوا و محیط زیست را جزیی از روند توسعه و پیشرفت می دانند که نمی توان جلوی آن را گرفت. البته این موضوع در صورتی درست است که آلودگی هوا ضرری برای انسانها نداشته باشد و آسیبی به بدن ما وارد نکند در حالیکه در طول سالهای گذشته بسیاری از مضرات و آسیب های ناشی از دود و آلودگی هوا آشکار شده است.

با این وضع و با آگاهی از اینکه آلودگی هوا می تواند سلامت انسانها را به خطر اندازد ، دیگر نمی توان به آلودگی هوا را نادیده گرفت و نسبت به آن بی تفاوت بود. محققان پزشکی در یک مطالعه بزرگ که 6800 نفر در آن مشارکت داشتند ، افراد را از نظر خطرات قلبی و عروقی آلودگی هوا به مدت 10 سال مورد بررسی قرار داده اند که نتیجه آن اخیراً در مجله لانست "Lancet" منتشر شده است.


آلودگی هوا و قلب


در این مطالعه که در کشور آمریکا انجام شد ، از سال 2002 تا 2012 تعداد 6800 نفر که فاقد بیماری قلبی بودند ، به مدت ده سال از نظر تأثیر آلودگی هوا بر ایجاد بیماریهای قلبی مورد مطالعه قرار گرفتند.

در طول مطالعه افراد از نظر میزان ضخامت شریان "کاروتید" و همچنین میزان رسوب کلسیم در عروق کرونر قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. در پایان مطالعه ، افرادی که در معرض آلودگی هوا قرار داشتند به نسبت بقیه میزان رسوب کلسیم بیشتر و ضخامت عروق بیشتری داشتند. همچنین افرادی که در معرض آلودگی های شدیدتر بودند ، به نسبت افرادی که با آلودگی کمتری مواجه بودند ، شدت بیماری بیشتری داشتند.

بیماریهای قلبی عروقی سردسته علل مرگ و میر افراد هستند به طوری که از هر 4 مرگ ، 1 مورد آن به دلیل بیماریهای قلبی روی می دهد. با توجه به نتایج این مطالعه و البته سایر مطالعات به نظر می رسد یکی از دلایل بالا بودن میزان بیماریهای قلبی ، وجود آلودگی هوا و به ویژه زیاد بودن ذرات معلق موجود در هوا است. لذا کاستن از میزان آلودگی هوا می تواند نقش موثری در کاهش میزان بیماریها و مرگ و میر قلبی داشته باشد.

البته میزان بسیار زیادی از کاهش آلودگی هوا به اقدامات دولتها در کنترل کیفیت سوخت و استاندارد بودن وسایل نقلیه بر می گردد و اقداماتی مانند به روز کردن خودروها و تولید سوختهای با کیفیت بهتر در کنار کاستن از میزان ترافیک و افزایش حمل و نقل عمومی می توانند نقش مهمی در کاهش میزان آلودگی داشته باشند. با اینحال نقش همه افراد در این بین مهم است و تک تک افراد می توانند با کاستن از میزان استفاده از خودرو و انجام معاینات فنی منظم و استفاده از وسایل نقلیه برقی و گازسوز نقش موثری در کاستن از میزان آلودگی هوا داشته باشند.

البته در کنار این اقدامات توصیه می شود افراد مسن ، کودکان و افراد با بیماریهای قلبی و عروقی از تردد در روزهای آلوده پرهیز نمایند.