عموما در اواخر پاییز و اوایل زمستان با شروع فصل سرما شاهد آلودگی هوای شهرهای بزرگ هستیم. هوای آلوده دارای مجموعه ای از عوامل است از جمله مونواکسید کربن، ترکیبات گوگرد، نیترات ها و ذرات ریز معلق در هوا. بیشترین صدمه هوای آلوده برای قلب و عروق از ذرات ریز پراکنده در هوا ناشی می شود. ذرات بسیار ریز موجود در هوای آلوده موجب اثرات متعدد حاد و مزمن بر روی قلب سالم و قلب های دارای بیماری است.

در یک مطالعه بزرگ که در چین انجام شده است، نشان داده شد که اشتنشاق هوای آلوده حتی برای مدت بسیار کوتاه می تواند موجب بروز حملات حاد قلبی گردد. برخورد با هوای الوده حتی به مدت کوتاه می تواند موجب تشدید حاد فشارخون گردد. هوای آلوده هم چنین می تواند موجب بروز التهاب در بدن، بالا رفتن ناگهانی قندخون، افزایش حاد ضربان قلب و استرس بر روی سیستم قلبی و عروقی گردد.

لذا به عموم افراد به ویژه افراد با بیماری های تنفسی و قلبی و افراد در معرض خطر مانند کودکان و افراد سالمند توصیه می شود در هوای آلوده حتی به میزان کوتاه، از تردد و مواجهه با هوای آلوده خودداری نمایند.