دریچه میترال

روش های درمان تنگی دریچه میترال

راه های دارویی و غیر دارویی درمان تنگی دریچه میترال


دریچه میترال

روش های درمان بیماری های دریچه میترال


درمان بیماریهای دریچه ای قلب

روش های درمان بیماریهای دریچه ای قلب


بالون دریچه میترال

آشنایی با بالون دریچه میترال PTMC


دریچه میترال

دریچه میترال یا دو لتی. آناتومی و بیماری های شایع


تنگی میترال

علل ایجاد کننده تنگی میترال و روش درمان آن


نارسایی میترال

بیان علل نارسایی دریچه میترال و علایم آن


پرولاپس دریچه میترال

نکات مهمّ در مورد افتادگی دریچه میترال و اهمیّت آن


دریچه میترال 🔗

دریچه میترال - آناتومی و بیماری های شایع آن


دریچه های مصنوعی قلب 🔗

آشنایی با دریچه های مصنوعی قلب و نحوه مراقبت از آنها