دریچه میترال "Mitral Valve, MV" که به دریچه دولتی هم معروف است مابین دهلیز چپ و بطن چپ قرار دارد. عملکرد نرمال این دریچه به این شکل است که در زمان استراحت قلب یا همان مرحله دیاستول "Diastole" باز شده و اجازه می دهد تا خون به راحتی از دهلیز چپ وارد بطن چپ شود و در زمان انقباض قلب یا همان مرحله سیستول "Systole" به صورت کامل بسته شده و باعث می شود تا خون داخل بطن چپ تماما به داخل آئورت ریخته شود.

با توجه به عملکرد دریجه میترال بیماری های انسدادی دریچه موجب می شوند که در زمان باز شدن دریچه میترال - دیاستول - دریچه میترال به خوبی باز نشده و خون در پشت دریچه جمع می شود. این امر موجب می شود که حجم و فشار داخل دهلیز چپ افزایش پیدا کند و خون کمتری وارد بطن چپ بشود. برعکس در بیماری هایی که منجر به نارسایی دریچه میترال می شوند ، خون بطن چپ در زمان انقباض قلب - سیستول - که باید دریچه میترال بسته باشد ، به جای این که وارد آئورت و جریان خون بدن بشود ، به سمت عقب وارد دهلیز چپ می شود.

دریچه میترال

اجزای دریچه میترال

دریچه میترال از 4 قسمت تشکیل شده است:

  • دو عدد صفحه نازک ولی محکم که سطح دریچه را تشکیل می دهند ، بنام "لت یا لیفلت (Leaflet).
  • حلقه محکم و فیبری اطراف دریچه که لت ها به آن می چسبند بنام "آنولوس (Annulus).
  • طناب های سفید و محکم به نام "کوردا (Chorda Tendinae) که به لبه لت ها می چسبند.
  • دو عدد پایه عضلانی محکم و قوی بنام عضلات "پاپیلری (Papillary) ، که به دیواره قلب چسبیده اند و پایه دریچه میترال هستند.

بیماری های دریچه میترال

تنگی دریچه میترال

1- شاید بتوان گفت مهم ترین بیماری دریچه میترال ، تنگی میترال "Mitral Stenosis, MS" است. در این بیماری سطح دریچه به اندازه ای تنگ می شود که مانع عبور خون از دریچه می شود. شایع ترین علت تنگی میترال "تب روماتیسمی حاد" است که در دوران کودکی اتفاق می افتد و عوارض آن در بزرگسالی به صورت تنگی و نارسایی دریچه میترال خود را نشان می دهد.

نارسایی دریچه میترال

2- نارسایی میترال "Mitral Regurgitation, MR" بیماری است که در آن دریچه نمی تواند مانع برگشت خون از بطن چپ به دهلیز چپ گردد و لذا مقداری از خون داخل بطن چپ - بسته به شدت بیماری - به دهلیز چپ بر میگردد و موجب فشار بالای داخل دهلیز چپ و نارسایی قلب می گردد.

پرولاپس دریچه میترال

3- پرولاپس دریچه میترال "Mitral Valve Prolapse, MVP". در این اختلال دریچه ای ، بدلایل متعددی دو لت دریچه خوب با هم چفت نمی شوند و بدلیل شکل نامتناسب دریچه میترال در زمان بسته شدن ، احتمال نارسایی دریچه میترال وجود دارد. این بیماری اگرچه خطر بسیار کمی دارد ولی بسیار شایع و با دردسینه اذیت کننده ای همراه است.

عفونت دریچه و اندوکاردیت

4- عفونت دریچه میترال به صورت اندوکاردیت عفونی "Infectious Endocarditis, IE" به وسیله باکتری ها و قارچ های مختلف ایجاد می شود و می تواند به آسیب شدید و نارسایی دریچه منجر شود.

تومورها

5- و بیماری های نادر دیگری مانند تومورها و بدخیمی های دریچه میترال و برخی مشکلات مادرزادی دریچه.

درمان بیماری های دریچه میترال

در مورد بیماری های دریچه میترال جهت کم کردن علایم یا از بین بردن بیماری خود دریچه انتخاب های متعددی وجود دارد.

درمان دارویی

استفاده بالن دریچه میترال برای برطرف کردن تنگی دریچه

جراحی قلب باز برای تعویض دریچه میترال

و در سالهای اخیر استفاده از دریچه های استنت دار و تعویض از راه پوست.