info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

ASD

درمان ASD

روش های درمان سوراخ بین دهلیزی ASD


انواع ASD

اشکال مختلف ASD


بیماری مادرزادی قلبی چیست؟

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب


نقص دیواره بین دهلیزی ، ASD

سوراخ بین دو دهلیز قلب ASD


ASD

آنچه لازم است در مورد سوراخ بین دهلیزهای قلب ASD بدانیم


PFO

آنچه لازم است در مورد باز ماندن سوراخ بیضی قلب PFO بدانیم


چه زمانی لازم است PFO بسته شود؟

آیا لازم است تمام افراد با PFO آن را درمان کنند؟


بستن PFO با اینترونشن

بستن سوراخ بیضی قلب PFO با استفاده از اینترونشن


عوارض و خطرات PFO

PFO چه علایم و چه خطراتی می تواند داشته باشد؟


روش های درمان ASD

ASD یا سوراخ بین دهلیزی به چه روش هایی درمان می شود؟