info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

آمبولی ریه

آمبولی ریه چیست؟

آمبولی ریه: مکانیسم ایجاد، عوامل خطر، علایم و درمان آن


علایم ناشی از آمبولی ریه

آشنایی با علایم و نشانه های آمبولی ریه


روز جهانی ترومبوز

13 اکتبر - روز جهانی ترومبوز


آمبولی ریه PTE

نوشته های مرتبط با آمبولی ریه


لخته خون در وریدهای عمقی پا DVT

آشنایی با تشکیل لخته خون در پا DVT


علل و ریسک فاکتورهای ایجاد DVT

علل ایجاد لخته خون در پا DVT


تشخیص DVT

راه های تشخیص لخته خون در پا DVT


درمان های DVT

لخته خون در پا به چه نحو درمان می شود؟


پیشگیری از لخته خون در پا DVT

آشنایی با راه های پیشگیری از تکرار DVT