info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

PFO

درمان PFO

روش های درمان سوراخ بیضی قلب PFO


بیماری مادرزادی قلبی چیست؟

آشنایی با بیماری های مادرزادی قلب


PFO

آنچه لازم است در مورد باز ماندن سوراخ بیضی قلب PFO بدانیم


چه زمانی لازم است PFO بسته شود؟

آیا لازم است تمام افراد با PFO آن را درمان کنند؟


بستن PFO با اینترونشن

بستن سوراخ بیضی قلب PFO با استفاده از اینترونشن


عوارض و خطرات PFO

PFO چه علایم و چه خطراتی می تواند داشته باشد؟


PFO چیست؟

باقی ماندن سوراخ بیضی بین دو دهلیز


بستن سوراخ ASD با اینترونشن

بستن سوراخ ASD با اینترونشن