سوراخ بین دهلیزی

درمان ASD

روش های درمان سوراخ بین دهلیزی ASD


انواع ASD

اشکال مختلف ASD


نقص دیواره بین دهلیزی ، ASD

سوراخ بین دو دهلیز قلب ASD


ASD 🔗

آنچه لازم است در مورد سوراخ بین دهلیزهای قلب ASD بدانیم


عوارض و خطرات PFO

PFO چه علایم و چه خطراتی می تواند داشته باشد؟


روش های درمان ASD

ASD یا سوراخ بین دهلیزی به چه روش هایی درمان می شود؟


بستن سوراخ ASD با اینترونشن

بستن سوراخ ASD با اینترونشن