آيا آسپرين عوارضى هم دارد؟

طبيعتا جواب اين پرسش " بله " است. تقريبا تمام غذاها، داروها و روشهاى درمانى مانند جراحى داراى عوارض مخصوص به خودشان هستند. ليكن احتمال بروز و شدت اين عوارض از دارويى به داروى ديگر متفاوت است. بصورت يك قانون كلى زمانى يك دارو يا عمل براى يك فرد توصيه ميشود كه فوائد و اثرات مثبت دارو يا عمل، از عوارض و صدمات آن بيشتر باشد. به همين دليل است كه اصطلاحا هر دارويى براى فرد خاصى و با توجه به شرايط بيمارى و با نگاه به عوارض احتمالى آن دارو در آن شخص، تجويز ميشود و افراد در شروع، تغيير و قطع هر دارويى بايد با پزشك معالج خودشان مشورت كنند.

آسپرين جزو داروهاى نسبتا كم عارضه هست، ولى با اينحال عوارض مخصوص به خودش را دارد كه در زير به مهمترين آنها اشاره ميكنم ؛

١- خونريزى

با توجه به اينكه مهمترين مكانيسم اثر آسپرين كاهش قدرت پلاكتهاى خون است، طبيعتا خون افرادى كه آسپرين مصرف ميكنند، رقيق شده و اين افراد مستعد خونريزى هستند. البته خونريزى در افرادى كه اين دارو را مصرف ميكنند به شدت به ساير فاكتورها مانند سن فرد، بيماريهاى زمينه اى، ساير داروهاى مصرفى، شرايط شغلى و زندگى فرد و شكنندگى عروق وابسته است و ميزان آن از صفر تا خونريزى شديد ميتواند متغير باشد.  خونريزى ناشى از آسپرين معمولا اندك بوده و بصورت كبودى زيرپوست، خونريزى موقع مسواك زدن يا خون دماغ هاى مختصر تظاهر ميكند و معمولا هم با رعايت نكات اندك و يا كاهش موقتى دارو قابل اصلاح هستند.

از آنجاييكه آسپرين يكى از داروهاى نسبتا حياتى و مهم محسوب ميشود و قطع بدون مشورت آن (در صورت تجويز درست توسط پزشك )، ميتواند خطرات مهمى در پى داشته باشد، لذا توصيه ميشود در صورت بروز خونريزى در مورد نحوه ادامه دارو- حتما- با پزشك معالج مشورت نماييد.

٢- ناراحتى گوارشى

معده انسان داراى پوشش مخاطى بسيار مهم براى جلوگيرى از نفوذ اسيدمعده به بافت معده است كه اگر اين لايه محافظتى نازك شده يا از بين برود، در اثر نفوذ اسيدمعده، ناراحتى گوارشى و زخم معده ايجاد خواهد شد.

تقريبا تمام داروهاى ضدالتهاب ( مانند آسپرين، بروفن، ديكلوفناك، ناپروكسن، انواع كورتونها و حتى سلكسيب) ، احتمال آسيب به مخاط معده را دارند و ميتوانند ناراحتى گوارشى ايجاد كنند يا بيمارى قبلى را تشديد نمايند. معمولا پزشك معالج با در نظر گرفتن سوابق بيمارى افراد توصيه به مصرف آسپرين ميكنند و در صورت بروز اين عارضه با مداخلاتى همانند تغيير دارو يا اضافه كردن داروهاى كاهنده اسيدمعده مانند پنتوپرازول يا امپرازول، اقدام به كاهش علايم بيمار ميكنند. در هر صورت موقع تجويز آسپرين توسط پزشك براى شما، اگر سابقه ناراحتى گوارشى داريد، حتما به پزشك خود اطلاع دهيد و اگر موقع مصرف دارو، ناراحتى مرتبط پيدا كرديد، در مورد نحوه ادامه دارو حتما با پزشك معالج مشورت نماييد.