دکتر عبداله امیرفرهنگی

متخصص قلب و عروق

فلوشیپ مداخلات اینترونشن قلب و عروق

عضو هیات علمی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشیار بیماریهای قلب و عروق