info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

پیشگیری

ورزش های کاردیو به چه معنی هستند؟

ورزش هوازی و اثر آن بر سلامت قلب


مصرف آسپیرین برای پیشگیری از بیماریهای قلبی

مصرف آسپیرین برای پیشگیری از بیماریهای قلبی فقط در افراد خاصّی توصیه می شود.


مصرف آسپیرین باعث کاهش بیشتر خطر در افراد با فشارخون بالا نمی شود!

در افرادی که فشارخون دارند، اضافه کردن آسپیرین به درمان آنها، باعث بهبود پیش آگهی و کاهش خطر این افراد نمی شود.


مصرف آسپیرین روزانه برای افراد سالم

آیا افراد سالم و بدون بیماری هم باید آسپیرین استفاده نمایند؟!