فشارخون بالا

اندازه گیری فشارخون

اندازه گیری فشارخون بسیار مهم است. فشارخون عاملی متغیر است و احتمال دارد با استرس های مختلف زندگی تغییر نماید. به همین دلیل باید با اصول صحیح اندازه گیری فشارخون آشنا باشید.


فشارخون بالا

تشخیص فشارخون بالا

یکی از مهمترین مراحل کنترل فشارخون بالا، تشخیص درست بیماری است. در بسیاری از موارد عدم تشخیص یا حتی تشخیص اشتباهی فشارخون می تواند عوارض جدی و مهمی داشته باشد.


فشارخون بالا

اهمیت فشارخون بالا

فشارخون بالا یکی از شایعترین بیماریهای کشورمان است. فشارخون بالا عامل اصلی سکته های قلبی و مغزی، نابینایی و نارسایی کلیه است. به همین دلیل لازم است با اهمیت فشارخون آشنا شویم. این کلیپ در مورد توضیح اهمیت فشارخون بالا تهیه شده است.