تب حاد روماتیسمی

روماتیسم قلبی (تب حاد روماتیسمی)

توضیح در مورد تب روماتیسمی حاد و عوارض طولانی مدّت آن بر قلب