info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

بتابلوکر


پروپرانولول Propranolol

موارد مصرف و آشنایی با عملکرد و عوارض پروپرانولول


سوتالول Sotalol

سوتالول دارویی برای کنترل آریتمی های قلبی


آتنولول Atenolol

آتنولول: مکانیسم اثر، موارد مصرف و عوارض دارو


کارودیلول Carvedilol

آشنایی با داروی کارودیلول


کارودیلول

نوشته های مرتبط با کارودیلول