انسداد کرونر


نیترات ها

نوشته های مرتبط با نیتروگلیسیرین


نیتروکانتین

SR Nitroglycerine


استنت یا عمل قلب باز! کدام بهتر است؟

تفاوت بین اینترونشن با جرّاحی قلب برای درمان انسداد عروق کرونر چیست؟


آنژیوپلاستی عروق کرونر

توضیحاتی در مورد آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب


همه چیز درباره استنت!!

آشنایی مختصر با استنت های قلبی


کلسیم اسکور- CAC Score - به چه معناست؟

رسوب کلسیم در عروق کرونر به چه معناست؟


آمادگی برای انجام سی تی آنژیوگرافی

برای انجام سی تی آنژیو چه اقداماتی لازم است؟


آمادگی برای آنژیوگرافی

آماده شدن برای انجام آنژیوگرافی عروق کرونر


اسکن هسته ای قلب

اسکن هسته ای قلب چیست و به چه روشی انجام می شود؟