info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

انسداد کرونر

استنت یا عمل قلب باز! کدام بهتر است؟

تفاوت بین اینترونشن با جرّاحی قلب برای درمان انسداد عروق کرونر چیست؟


آنژیوپلاستی عروق کرونر

توضیحاتی در مورد آنژیوپلاستی عروق کرونر قلب


همه چیز درباره استنت!!

آشنایی مختصر با استنت های قلبی


رانولازین Ranolazine

معرفی رانولازین به عنوان یکی از داروهای ضد درد سینه


نیترات ها

نوشته های مرتبط با نیتروگلیسیرین


نیتروکانتین

SR Nitroglycerine


کلسیم اسکور- CAC Score - به چه معناست؟

رسوب کلسیم در عروق کرونر به چه معناست؟


آمادگی برای انجام سی تی آنژیوگرافی

برای انجام سی تی آنژیو چه اقداماتی لازم است؟


آمادگی برای آنژیوگرافی

آماده شدن برای انجام آنژیوگرافی عروق کرونر


اسکن هسته ای قلب

اسکن هسته ای قلب چیست و به چه روشی انجام می شود؟