info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

آتروسکلروز

استنت یا عمل قلب باز! کدام بهتر است؟

تفاوت بین اینترونشن با جرّاحی قلب برای درمان انسداد عروق کرونر چیست؟


کلسیم اسکور- CAC Score - به چه معناست؟

رسوب کلسیم در عروق کرونر به چه معناست؟


تست ورزش

آشنایی با تست ورزش و نحوه انجام آن


آیا بیماری عروق کرونری، صرفاً تنگی عروق قلبی است؟

آیا در تمام موارد ایسکمی کرونر، عروق قلب مسدود می شوند؟


ایسکمی قلب چیست؟

آشنایی با علت انسداد عروق کرونر قلب علایم آن