info@Ghalbeman.ir
275 0 126 912 98+

ایسکمی

رانولازین Ranolazine

معرفی رانولازین به عنوان یکی از داروهای ضد درد سینه


اسکن هسته ای قلب

اسکن هسته ای قلب چیست و به چه روشی انجام می شود؟


تست ورزش

آشنایی با تست ورزش و نحوه انجام آن


آیا بیماری عروق کرونری، صرفاً تنگی عروق قلبی است؟

آیا در تمام موارد ایسکمی کرونر، عروق قلب مسدود می شوند؟


تنگی عروق کرونر قلب Coronary Artery Diseases

تنگی عروق کرونر قلبی: بررسی علل ایجاد کننده، علایم و نشانه ها و درمان آن