ویروس کرونا

اختلال در لخته خون و ترومبوز: عارضه مهم ویروس کرونا COVID-19

آیا واکسن کرونا می تواند باعث ترومبوز شود؟