ترومبوز

DVT 🔗

Deep Vein Thrombosis HUB
داروهای ضد انعقاد خون 🔗

داروهای شل کننده خون


آمبولی ریه 🔗

لینک صفحات آمبولی ریه


اختلال در لخته خون و ترومبوز: عارضه مهم ویروس کرونا COVID-19

آیا واکسن کرونا می تواند باعث ترومبوز شود؟


آمبولی ریه چیست؟

آمبولی ریه: مکانیسم ایجاد، عوامل خطر، علایم و درمان آن


علایم ناشی از آمبولی ریه

آشنایی با علایم و نشانه های آمبولی ریه


روز جهانی ترومبوز

13 اکتبر - روز جهانی ترومبوز


آشنایی با DVT

آشنایی با تشکیل لخته خون در پا DVT